नेपालभरिका सामुदायिक विद्यालयहरूमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा शिक्षक तथा कर्मचारी पदको खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा नियुक्ति गर्न शिक्षा ऐन२०२८ (संशोधन सहित) को दफा ११ ख. अनुसार शिक्षक सेवा आयोग गठन भएको हो ।